Spotkania

Klubowe spotkania  odbywają się co piątek w siedzibie klubu od godz. 19:00 przy ul. Kraszowickiej 65B

Składki należy płacić na konto klubu lub u skarbnika do końca roku kalendarzowego, za który składki się należą w wyskokości 200 zł rocznie. W przypadku należenia do klubu kilku członków rodziny, składki pobierane są za jedną osobę.

Każdy członek klubu musi odpracować 10 roboczogodzin na rzecz klubu. W przypadku braku możliwości odpracowania, można wpłacić do kasy klubu równowartość nieodpracowanych godzin w wysokości  10 zł za godzinę.